ME­RE SALT I SC

BT - - SPORTEN -

og rundt om­kring i de uden­land­ske klub­ber sag­de ja – men få var eni­ge med spil­ler­nes dom.

På de so­ci­a­le me­di­er var util­freds­he­den med kårin­gen af Erik­sen til at ta­ge og fø­le på, og og­så blandt BTs la­e­se­re var der un­dren over spil­ler­nes be­slut­ning.

Ho­ved­par­ten af avi­sens la­e­se­re pe­ge­de i ste­det på Kas­per Schmeichel som den moral­ske vin­der af den pre­sti­ge­ful­de kåring.

Val­get stod dog ik­ke til at aen­dre, og Chri­sti­an Erik­sen stil­le­de der­for op til søn­da­gens FA Cup-kamp med sin tred­je ti­tel som årets fod­bold­spil­ler i Dan­mark på cv’et. Over for sig hav­de han kuri­øst nok Lei­ce­ster og ik­ke mindst Kas­per Schmeichel – spil­le­ren de fle­ste hav­de pe­get som vin­der af Erik­sens ti­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.