1 ,88

BT - - SPORTEN -

Pa­cos Fer­reira har va­e­ret en af de po­si­ti­ve over­ra­skel­ser i den­ne sa­e­son og ryk­ke­de op på fem­te­plad­sen ef­ter sej­ren over Ton­dela. De kan kom­me i, hvad der sva­rer til sta­er­ke­ste op­stil­ling, mens tin­ge­ne ser no­get sor­te­re ud hos Se­tu­bal. Hol­dets helt sto­re stjer­ne Hyun-Jun Suk står nem­lig for­an et salg til FC Por­to og skul­le der­for ik­ke va­e­re med i af­ten, og se­ne­st var man elen­di­ge og tab­te he­le 0-6 til Spor­ting. Der­til kom­mer en lang bus­tur på 350 ki­lo­me­ter for at nå frem til kam­pen, og en ska­de til første­ke­e­per Ri­car­do Nu­nes. Vi prø­ver her et spil på hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.