2,15

BT - - SPORTEN -

Top­brag i me­tal­liga­en, hvor til­li­den her går til va­er­ter­ne. Søn­derjy­ske har hen­tet for­sta­er­k­nin­ger, og si­den Ans­si Ran­ta­nen kom ind, har man kun luk­ket to mål ind i tre kam­pe. Oveni har man og­så hen­tet Dar­cy Za­jac, som fik sco­ret i debuten, så Søn­derjy­ske be­gyn­der at ha­ve for­met det hold, der skal brin­ge dem gul­det. Fre­de­riks­havn var fre­dag og lør­dag ud i to hår­de po­kal­kam­pe mod Es­b­jerg, hvor­for det­te er den tred­je kamp på fi­re da­ge, og det skal alt an­det li­ge va­e­re en klar ulem­pe, spe­ci­elt når man ta­en­ker på, at ga­ester­ne har en lang bus­tur i be­ne­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.