NER

BT - - NYHEDER -

Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd, DUF, er en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for 72 ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner. DUF ta­el­ler spej­der­kor­ps, stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tio­ner, re­li­gi­øse for­e­nin­ger, mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner og ung­doms­par­ti­er. I alt er der ca. 600.000 med­lem­mer. DUF mod­ta­ger 8,02 pct. af over­skud­det fra Dan­ske Spil, sva­ren­de til ca. 120 mio. kr. år­ligt. Iføl­ge loven skal DUF for­de­le mid­ler­ne til ’ung­doms­for­mål’. Kil­de: Dansk Ung­doms Fa­el­les­råd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.