Nej, så vil der kom­me end­nu fle­re børn her­til

BT - - NYHEDER -

MARTIN HEN­RIK­SEN

no­get at skam­me os over i asyl­be­hand­lin­gen af uledsa­ge­de min­dre­åri­ge. Man skal va­e­re var­som med at si­ge, at de skal ha­ve de­res asylsag be­hand­let hur­ti­ge­re, for det vil jo gø­re, at Dan­mark vil frem­stå me­re at­trak­tivt, og så vil der med stor sand­syn­lig­hed kom­me end­nu fle­re, og det gi­ver enor­me in­te­gra­tions­pro­ble­mer. Al­le­re­de i dag er det nem­me­re for dem at få en op­hold­stil­la­del­se, for de be­hø­ver ik­ke va­e­re in­di­vi­du­elt for­fulg­te.

VI HAR IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.