Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Klaus Lyng­gaard David Bowie var på man­ge må­der en mul­ti­kunst­ner. Ud over at han var mu­si­ker, kom­po­nist og lyd­ska­ber, så var han og­så et sti­li­kon, han var fo­re­gangs­mand in­den for mu­sik­vi­deo­en, han ma­le­de, og han var in­ter­es­se­ret i kunst og lit­te­ra­tur

Mu­si­ker, for­fat­ter og mu­sik­kri­ti­ker, til Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.