God for 1,6 mia. kr.

BT - - DAVID BOWIE -

TIL­BA­GE­BLIK

Isa­er ef­ter det en­de­li­ge op­gør med fup-ma­na­ger To­ny Defri­es i slut­nin­gen af 70er­ne var Bowie én af de få ro­ck­stjer­ner fra dén ge­ne­ra­tion, der hav­de tjek på pen­ge­ne.

Så­le­des fik han kon­trol over sin egen for­mue og ind­tje­ning li­ge før det sto­re kom­merci­el­le gen­nem­brud med al­bum­met ’Let’s Dan­ce’ fra 1983.

I 1997 be­gik David Bowie end­nu en fi­nan­si­el ge­ni­streg, da han ud­sted­te de så­kald­te ’Bowie-ob­liga­tio­ner’. Her solg­te han de­le af al frem­ti­dig ind­tje­ning til vil­li­ge in­ve­sto­rer sam­ti­dig med, at han selv be­holdt ret­tig­he­der­ne til samt­li­ge ma­ste­r­o­p­ta­gel­ser.

Dén fin­te gav Bowie over en halv mia. kr. på lom­men. Og da Bowie dø­de, var hans for­mue iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne på godt 230 mio. dol­lar - ca. 1,6 mia. kr.

Med den øko­no­mi kun­ne David Bowie blot ha­ve la­e­net sig til­ba­ge. Men trods svin­gen­de hel­bred kun­ne ro­ck­leg­en­den, der og­så var ma­ler, gra­fisk kunst­ner og kunst­sam­ler, ik­ke sid­de stil­le.

Sam­men med Iman gik han så­le­des til kon­cer­ter, kunst­ud­stil­lin­ger og te­a­ter­styk­ker - isa­er i New York. Og det var og­så un­der én af de nat­li­ge tu­re rundt i by­en, at Bowie rend­te på de mu­si­ke­re, der med­vir­ke­de på hans sid­ste al­bum ’Bla­ck­star’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.