Brønd­by te­ster ’den nye Amar­tey’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRØ­VE­TRA­E­NING hans fart og om­gang med bol­den, så nu har vi i før­ste om­gang in­vi­te­ret ham til prø­ve­tra­e­ning for at få prø­vet ham lidt af - og­så fy­sisk. Så må vi se, om der på sigt er po­ten­ti­a­le til me­re. Vi har fra tid til an­den spil­le­re til prø­ve­tra­e­ning, da det gi­ver bå­de os og spil­le­ren en god og ufor­plig­ten­de ind­sigt i hin­an­den,« for­kla­rer Brønd­bys sport­s­di­rek­tør. Har kun spil­let i Ghana Em­ma­nu­el Eli Ke­ke, der sid­ste år var en del af det gha­ne­si­ske liga­lands­hold, har kun spil­let i den bed­ste gha­ne­si­ske ra­ek­ke i én sa­e­son og blev i sep­tem­ber kå­ret til den mest loven­de spil­ler ef­ter af­slut­nin­gen af den hjem­li­ge po­kal­tur­ne­ring MTN FA Cup.

Em­ma­nu­el Eli Ke­ke er ejet af Tu­du Migh­ty Jets FC og var op­rin­de­ligt ud­le­jet til top­hol­det FC Dream, men da mu­lig­he­den for at kom­me til prø­ve­tra­e­ning i Brønd­by åb­ne­de sig, blev han kaldt til­ba­ge til Tu­du Migh­ty Jets FC.

Nu får han så mu­lig­he­den for at over­be­vi­se Brønd­bys le­del­se om, at han er ba­e­re­dyg­tig til en kon­trakt i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.