DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2017 kan by­de på et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt co­me­ba­ck på den kom­mu­nal­po­li­ti­ske sce­ne i Dan­mark. DHF-sport­s­chef Ul­rik Wil­bek har med­delt sin kan­di­da­tur til borg­mester­po­sten i Vi­borg.

Og iføl­ge od­ds­sa­et­ter­ne hos Bet25.dk er den tid­li­ge­re dan­ske hånd­bold­land­stra­e­ner klar fa­vo­rit til at op­fyl­de end­nu en am­bi­tion i by­en, hvor han i en lang år­ra­ek­ke, har va­e­ret po­pu­la­er blandt by­ens be­folk­ning

»Vi spår Ul­rik Wil­bek me­get go­de chan­cer for at bli­ve borg­me­ster ef­ter na­e­ste valg, hvis han skul­le en­de med at stil­le op som spids­kan­di­dat. Ef­ter Sø­ren Pa­pes af­gang fra borg­mester­po­sten og kom­mu- nal­po­li­tik­ken, ef­ter­la­der han et vaku­um med de små 10 pro­cent af kom­mu­nen, der stem­te på ham ved se­ne­ste valg, og det har Wil­bek mu­lig­he­den for at gå ind og ud­fyl­de«, ly­der det fra Nik­las Nür­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.