2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­tu­ro­p­gør i den span­ske po­kal­tur­ne­ring hvor Se­vil­la med en sejr på 2-0 på Be­tis’ ba­ne er me­get ta­et på kvart­fi­na­len. Be­tis har ik­ke sco­ret i de­res sen­ste fem kam­pe, og scor­ings­pro­ble­mer har man og­så haft mod Se­vil­la i de tre ind­byr­des kam­pe, hvor man ik­ke har for­må­et at kom­me på tav­len. Se­vil­la har alt­så et godt tag på de lo­ka­le ri­va­ler, som nok og­så bør kon­cen­tre­re sig om La Liga, hvor man er fem po­int over nedryk­nings­stre­gen. Kam­pen kan godt slå lidt gni­ster, men vil med stor sand­syn­lig­hed dø, når Be­tis ind­ser, at det sam­le­de slag er tabt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.