Støj­berg: Flygt­nin­ge stil­les bed­re end dan­ske­re

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE Ef­ter en ny aen­dring i det om­strid­te lov­for­slag om asylan­sø­ge­res va­er­di­gen­stan­de vil asylan­sø­ge­re i nog­le til­fa­el­de va­e­re bed­re stil­let end dan­ske stats­bor­ge­re. Det si­ger in­te­gra­tions- og ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) til Ritzau.

På min­dre end en uge har re­ge­rin­gen nu for an­den gang ret­tet i re­ge­rin­gens for­slag om at be­slag­la­eg­ge asylan­sø­ge­res va­er­di­gen­stan­de, her­un­der vi­el­ses­rin­ge, hvis de er af høj va­er­di.

Det er nu helt ude­luk­ket, at po­li­ti­et kan be­slag­la­eg­ge ’gen­stan­de med en sa­er­lig af­fek­tions­va­er­di’ – uan­set va­er­di­en af de gen­stan­de.

Og det stil­ler flygt­nin­ge­ne bed­re end nog­le dan­ske­re, ly­der det.

»Det er rig­tigt, at med den aen­dring, der er fo­re­ta­get nu, kan man i nog­le til­fa­el­de se, at asylan­sø­ge­re bli­ver stil­let bed­re end men­ne­sker, der har bo­et i Dan­mark he­le de­res liv,« si­ger Støj­berg til Ritzau.

Det op­rin­de­li­ge lov­for­slag lag­de op til be­slag­la­eg­gel­se af va­er­di­er over 3.000 kro­ner. Fre­dag af­ten aen­dre­de mi­ni­ste­ren for­sla­get, så der kun kun­ne be­slag­la­eg­ges vi­el­ses­rin­ge og an­dre va­er­di­gen­stan­de, hvis de hav­de en va­er­di over 10.000 kro­ner.

Det blev så aen­dret tirs­dag, hvor der hur­tigt op­stod et po­li­tisk fler­tal for de nye aen­drin­ger, ef­ter­som bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Kon­ser­va­ti­ve ac­cep­te­re­de dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.