Pa­ra­di­se-Ama­lie skal va­e­re mor

BT - - NYHEDER -

REALITYBABY »Vi har va­e­ret sam­men i lidt over et år. Vi kom i de sam­me kred­se og har kendt hin­an­den i fem år, før det ud­vik­le­de sig til me­re,« forta­el­ler 23-åri­ge Mik­kel Skel­skov, der til dag­lig er selv­sta­en­dig.

Han og Ama­lie har indtil nu gå­et stil­le med dø­re­ne og er ik­ke stå­et of­fent­ligt frem sam­men.

Det er dog ik­ke al­le, der de­ler par­rets gla­e­de over fa­mi­lie­for­ø­gel­sen, der ef­ter pla­nen sker til som­mer. Ef­ter BT lag­de nyhe­den ud på Fa­ce­book, har fle­re ud­trykt kri­tik over, at Ama­lie skal va­e­re mor. Men det prel­ler af på den kom­men­de mor, der er 12 uger hen­ne.

»Nog­le folk skri­ver, at de vil an­mel­de mig til kom­mu­nen, for­di jeg sa­et­ter et barn til ver­den? Er det her se­ri­øst?,« skri­ver hun på sin blog.

Til gen­ga­eld får hun op­bak­ning af sin tid­li­ge­re ka­e­re­ste ’Ul­ven’ - Pe­ter Birk - der fik nyhe­den at vi­de i de­cem­ber:

’Jeg tror nok, Ama­lie skal bli­ve en god mor’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.