Nej, det ska­ber unø­dig frygt og stig­ma­ti­se­ring

BT - - NYHEDER -

KASHIF AH­MAD

re­le­vant at na­ev­ne et­ni­ci­te­ten, hvis man ef­ter­ly­ser no­gen for en for­bry­del­se, med­min­dre vi ta­ler om for­bry­del­ser som det, der er sket i Köln. Det er på en ska­la, der er uset, og der kan der va­e­re en po­in­te, men man skal va­e­re me­get var­som. Me­di­er­ne har et stør­re an­svar for at bry­de stig­ma­ti­se­rings­pro­ble­ma­tik­ken, der har sat si­ne spor i be­folk­nin­gen. Det, me­di­er­ne kan gø­re, er at be­hand­le al­le som li­ge­va­er­di­ge bor­ge­re.

DET ER KUN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.