Lo­kums­af­ta­le gik va­sken

BT - - NYHEDER -

Virk­som­he­den Pres­sa­lit skal be­ta­le en halv mil­li­on kro­ner til Ti­vo­li, for­di virk­som­he­den uret­ma­es­sigt har brugt den ver­den­skend­te for­ly­stel­ses­ha­ves kend­te ma­er­ke på toiletsa­e­der. Det er re­sul­ta­tet af par­ter­nes lang­va­ri­ge op­gør, som net­op er af­gjort af Østre Lands­ret. Hver­ken Pres­sa­lit el­ler Ti­vo­li kan dog ha­e­ve ar­me­ne i vej­ret som sej­r­her­re. Gan­ske vist skal Ti­vo­li ha­ve 500.000 kro­ner for kra­en­kel­se af va­re­ma­er­ket, men kra­vet lød på he­le 20 mil­li­o­ner kro­ner.

De to par­ter ind­gik i sin tid en li­cens­af­ta­le, som gjor­de, at Pres­sa­lit kun­ne bru­ge va­re­ma­er­ket Ti­vo­li, men fir­ma­et i gik i føl­ge dom­men for langt i sin brug af nav­net. Dom­mer­ne for­by­der end­vi­de­re Pres­sa­lit at mar­keds­fø­re og sa­el­ge toiletsa­e­der, som kal­des Ti­vo­li Soft, Ti­vo­li Soft D og Ti­vo­li Soft Uni­ver­sal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.