’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jo jo, det, syn­tes jeg da, var vildt un­der­ligt! Jeg kan hu­ske, jeg gik hjem til min mor og sag­de: ’Mor, det går ik­ke! Han skal jo ha­ve en ko­ne!’ Så på en må­de var det kom­pli­ce­ret – på en an­den må­de over­ho­ve­det ik­ke. Jeg hav­de må­ske fo­re­stil­let mig, at det vil­le bli­ve be­sva­er­ligt, men det er det al­drig ble­vet. Over­ho­ve­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.