Al­drig li­ge i øjet me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck­las skul­le va­e­re star­tet in­de, men vo­res tra­e­nings­ses­sion var åben­bart tid­li­ge­re, end han tro­e­de Jeg ved ik­ke, om han for­står det. Jeg hå­ber, at han ind­ser, det er godt for ham. Han kan vir­ke­lig bru­ge det her til at bli­ve bed­re. Kra­ve­ne til vo­res spil­lestil er hø­je. Spe­ci­elt i Am­ster­dam var det ik­ke min op­fat­tel­se, at han hav­de for­stå­et det. Han var den ene­ste, der faldt ty­de­ligt igen­nem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.