D Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han kan spil­le la­en­ge på et godt ni­veau. Men i for­hold til kar­ri­e­ren er klok­ken fem mi­nut­ter i mid­nat, og det ved han godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.