Pres­set prel­ler af

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VANT TIL PRES Pres­set er mas­sivt på Gud­mun­dur Gud­munds­son før EM. Ef­ter en skuf­fen­de fem­te­plads ved sid­ste års VM er for­vent­nin­ger­ne fra bå­de eks­per­ter og Hånd­bold­dan­mark, at det sej­r­svan­te her­re­lands­hold igen fin­der vej til­ba­ge til me­dal­je­ra­ek­ker­ne ved EM. Men me­dal­je­kra­vet tyn­ger ik­ke Gud­munds­son. Tva­er­ti­mod prel­ler det af på land­stra­e­ne­ren, som ik­ke bru­ger ener­gi på om­gi­vel­ser­nes for­vent­nin­ger.

»Jeg ta­en­ker ik­ke så me­get om det nu. Jeg ved godt, der er pres på os, og vi vil rig­tig ger­ne le­ve op til det. Men jeg ken­der det fra tid­li­ge­re i min kar­ri­e­re. Jeg har fak­tisk al­drig kendt til an­det end det,« si­ger 55-åri­ge Gud­munds­son: »Det har ba­re va­e­ret i for­skel­li­ge lan­de, jeg har op­le­vet det. Som land­stra­e­ner for Island var der al­tid et ka­em­pe pres. I Tys­kland (som tra­e­ner for Rhe­in-Neck­ar Löwen, red.) var der al­tid et ka­em­pe pres ved hver ene­ste kamp - vi spil­le­de to kam­pe i ugen, og vi skul­le vin­de hver ene­ste kamp. Det var kra­vet. Og jeg ser ik­ke si­tu­a­tio­nen her (som dansk land­stra­e­ner, red.) som an­der­le­des end det,« si­ger Gud­munds­son.

Land­stra­e­ne­ren frem­ha­e­ver hol­dets egen målsa­et­ning om en plads i se­mi­fi­na­ler­ne som et ek­sem­pel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.