Mes­si vin­der Bal­lon d’Or igen i 2016

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­dag blev Lio­nel Mes­si for fem­te gang i kar­ri­e­ren kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler.

Ar­gen­ti­ne­ren hen­vi­ste si­ne evi­ge ri­va­ler Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Neymar til de an­dre plad­ser. Hos Dan­ske Spil er den lil­le trold­mand fa­vo­rit til og­så at mod­ta­ge Den Gyldne Bold i 2016 – og hos net­op Dan­ske Spil ser man kla­re grun­de til, at den stør­ste Barca-stjer­ne skal ha­ve fa­vo­ritva­er­dig­he­den.

»Mes­sis klart stør­ste kon­kur­rent bli­ver som al­tid Cri­sti­a­no Ro­nal­do, men vi for­ven­ter, at ar­gen­ti­ne­ren og­så får hård mod­stand af Neymar og Lu­is Suárez. FC Bar­ce­lo­nas stjer­ne­spil­le­re er be­gun­sti­get af, at de pt. har et lil­le for­spring til Re­al Madrid i La Liga. Kan Ro­nal­do fø­re Portu­gal til den sam­le­de tri­umf ved som­me­rens EM­slut­run­de el­ler vin­de Cham­pions Le­ague, så har Ro­nal­do en chan­ce«, vur­de­rer Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.