2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topkamp i Pre­mi­er Le­ague, hvor spil­let kom­mer på man­ge mål. Li­ver­pool har un­der Jür­gen Kl­opp ik­ke kna­ek­ken form­len, når de er det bold­be­sid­den­de hold. Dog har man gjort det me­get bed­re, når man mø­der hold, som gi­ver dem ba­grum. Det gi­ver plad­sen til Kl­op­ps di­rek­te spil­lestil, hvil­ket må for­ven­tes imod Ar­se­nal. Der­for er der fle­re mål i LI­ver­pools kam­pe, når de mø­der kva­li­tets­mod­stan­de­re, og med gum­pe­tun­ge Per Mer­tesa­ck­er i Ar­se­nals for­svar er der lagt i kak­ke­lov­nen til en fest­lig fo­re­stil­ling på An­fi­eld i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.