1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spa­en­den­de topop­gør som kan de­fi­ne­re re­sten af sa­e­so­nen for beg­ge mand­ska­ber. Lei­ce­ster er i gang med en for­ry­gen­de sa­e­son, men spil­ler­ne har set no­get slid­te ud i de tre se­ne­ste kam­pe i liga­en, hvor man ik­ke har for­må­et at sco­re, hvil­ket nok ha­en­ger sam­men med de hår­de veks­ler, der er ble­vet truk­ket på hol­dets stam­spil­le­re. Som på ude­ba­ne mod Li­ver­pool for godt to uger si­den ser vi nok Lei­ce­ster bli­ve pres­set til­ba­ge på ba­nen. Tot­ten­hams man­ge of­fen­si­ve vå­ben vil gø­re for­skel­len, og­så selv om Ja­mie Var­dy må­ske bli­ver klar ef­ter sin ope­ra­tion.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.