BT pra­e­ci­se­rer

BT - - NYHEDER -

Søn­dag 27. de­cem­ber 2015 ci­te­re­de BT Jørn Beck­mann, der i år­ti­er har ud­ar­bej­det ger­nings­mand­spro­fi­ler for po­li­ti­et. Beck­mann er i dag pen­sio­ne­ret. Af in­ter­viewet kun­ne man få det ind­tryk, at Beck­mann be­skyld­te en DSBan­sat for at ha­ve ind­gi­vet en falsk an­mel­del­se. BT skal pra­e­ci­se­re, at den DSB-an­sat­te na­eg­ter sig skyl­dig og ik­ke er dømt. Det bur­de va­e­re frem­gå­et af ar­tik­len, og det be­kla­ger BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.