Sop­ra­nos­sku­e­spil­ler er død

BT - - NYHEDER -

Den fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­ler David Mar­gulies, der er kendt for at spil­le borg­meste­ren i ’Ghost­busters’-fil­me­ne, er død ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom.

Mar­gu­e­lis blev 78 år, men var, trods sit sva­ek­ke­de hel­bred, ak­tiv til det sid­ste. og var net­op ble­vet fa­er­dig med at fil­me sin rol­le som den jø­di­ske no­bel­pris­mod­ta­ger Elie Wie­sel til en mi­ni­se­rie på tv-ka­na­len ABC.

Kar­ri­e­ren tog for al­vor fart, da han med­vir­ke­de i Woo­dy Al­lens ’The Front’ fra 1976, og si­den har han med­vir­ket i spil­le­film, tv-se­ri­er og på Bro­adway. Han be­va­re­de en sta­erk til­knyt­ning til hjem­by­enNew York og har va­e­ret fast in­ven­tar i po­li­ti­se­ri­er fra ’The Big Ap­ple’.

I den an­mel­der­ro­ste tv-se­rie ’Sop­ra­nos’, der hand­ler om den ita­li­ensk-ame­ri­kan­ske ma­fia, be­fandt Mar­gu­e­lis sig dog i no­get skum­melt sel­skab som ad­vo­kat for bos­sen To­ny Sop­ra­no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.