Eks­po­li­ti­ker in­drøm­mer narkos­mug­ling

BT - - NYHEDER -

Det tid­li­ge­re med­lem af by­rå­det i Hor­sens Yunus Co­ban er­ken­der sig del­vist skyl­dig i at ha­ve inds­mug­let ko­kain og her­o­in fra Hol­land til Dan­mark.

Han har ik­ke hidtil vil­let ud­ta­le sig, men ved rets­sa­gens før­ste dag ved Ret­ten i Hor­sens er­kend­te han sig del­vis skyl­dig.

Den 35-åri­ge eks­po­li­ti­ker er til­talt for at ha­ve smug­let op mod 20 ki­lo ko­kain og her­o­in fra Hol­land til Dan­mark fra de­cem­ber 2013 og frem til ef­ter­å­ret 2014.

Det var i sam­me pe­ri­o­de, at han var med­lem af by­rå­det i Hor­sens.

Se­ni­o­r­ankla­ger Le­net­te Skak har tid­li­ge­re sagt, at hun går ef­ter at spra­en­ge straf­fe­ram­men på 16 år i for­hold til den 35-åri­ge eks­po­li­ti­ker samt en 43-årig medtil­talt.

Den 43-åri­ge, der er on­kel til Co­ban og hol­land­sk stats­bor­ger, er­ken­der sig og­så del­vis skyl­dig. Det sam­me gør en 30-årig mand, der li­ge­le­des sid­der på an­kla­ge­ba­en­ken i den om­fat­ten­de narkosag.

An­kla­ge­ren har ved sa­gens begyndelse ned­lagt på­stand om kon­fiska­tion af i alt 3,2 mil­li­o­ner kro­ner hos de tre til­tal­te. Tid­li­ge­re er seks ku­re­rer og en mel­lem­mand ble­vet dømt i sa­gen, og der ven­tes at fal­de dom 7. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.