Nej, klub­ben kan gå glip af man­ge pen­ge

BT - - NYHEDER -

CLAUS STE­IN­LE­IN

et stort di­lem­ma, for­di vi skal hja­el­pe DBU, men sam­ti­dig va­re­ta­ge vo­res klub­ber. Det vil va­e­re dår­ligt for dansk fod­bold, hvis en klub ik­ke stil­ler med det sta­er­ke­ste hold i en even­tu­el play off-kamp i Cham­pions Le­ague. Hvis FC Midtjyl­land er så dyg­tig at skul­le spil­le play off-kam­pe, så vil vi for­try­de, hvis vi ta­ber Cham­pions Le­ague-kam­pen om 150 mil­li­o­ner kro­ner uden at stil­le med det sta­er­ke­ste hold. På sam­me må­de vil klub­ber­nes fans og­så bli­ve skuf­fet.

VI ER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.