Ja, de for­rin­ger vo­res vin­der­chan­cer ved OL

BT - - NYHEDER -

NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN

for­ret­nings­ma­es­sigt kri­te­ri­um så kun­ne det va­e­re en god idé at gi­ve spil­ler­ne fri. Hvis en spil­ler kla­rer sig godt, så kan spil­le­ren for­ment­lig sa­el­ges for me­re, end hvis han ik­ke delt­og i OL-tur­ne­rin­gen. Jeg er godt klar over, at der er vig­ti­ge kam­pe for klub­ber­ne, men på den må­de kun­ne det va­e­re en god idé. Su­per­liga­en er en ud­vik­lings­liga, og der­for er OL et godt ud­stil­lings­vin­due i for­hold til, hvis man vil sa­el­ge nog­le af si­ne spil­le­re. Jeg kan godt for­stå klub­ber­ne, men sy­nes at det er ae­r­ger­ligt.

UD FRA ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.