Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Ta­rek Zi­ad Hus­se­in I ste­det for en so­ber og men­ne­ske­lig po­li­tik på flygt­nin­ge­om­rå­det, så har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kon­se­kvent valgt en linje, hvor man jag­ter ha­len på DF. Man har end­nu ik­ke fat­tet, at man al­drig fan­ger den, for DF er al­tid vil­lig til at gå skrid­tet vi­de­re

Ju­rastu­de­ren­de, på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.