De skal syn­ge til årets

BT - - NYHEDER -

DET DAN­SKE ME­LO­DI GRAND PRIX I we­e­ken­den ske­te det igen. San­ge­ne til årets dan­ske Me­lo­di Grand Prix blev ved en fejl la­ek­ket søn­dag af­ten, så de lå frit til­ga­en­ge­ligt på mu­sik­tje­ne­sten Spo­ti­fy, selv om DR først hav­de ta­enkt sig at af­slø­re de ti fi­na­li­ster den 28. ja­nu­ar.

Så da DR i går in­vi­te­re­de til pres­se­mø­de med de kunst­ne­re, der står bag årets ti fi­na­lesan­ge, ja, så be­hø­ve­de san­ge­ne in­gen na­er­me­re in­tro­duk­tion.

»De her san­ge er så sta­er­ke, at de ba­re vil­le ud – og­så selv om vi ik­ke hav­de no­get med det at gø­re,« lød det med et glimt i øjet fra DRs un­der­hold­nings­chef Jan La­ger­mand Lund­me, da han bød vel­kom­men til kunst­ner­ne bag de ti fi­na­lesan­ge, der er ble­vet ud­valgt blandt he­le 982 bi­drag. På sce­nen i Hor­sens Og der er da og­så ta­le om man­ge er­far­ne kra­ef­ter, der skal ka­em­pe på sce­nen i Hor­sens, hvor showet bli­ver af­holdt. På stem­me­sed­ler­ne fin­der vi blandt an­det den tid­li­ge­re bar­ne­stjer­ne og Me­lo­di Grand Prix-ve­te­ran Si­mo­ne Ege­ri­is, to tid­li­ge­re ’X Fa­ctor’-del­ta­ge­re, san­ger og sku­e­spil­ler Sø­ren Bre­gen­da­hl og den dan­ske Anja Nis­sen, der er op­vok­set i Au­stra­li­en med si­ne dan­ske fora­el­dre, og som vandt sang­kon­kur­ren­cen ’The Voi­ce’ i 2013.

DR har end­nu ik­ke løf­tet slø­ret for, hvem der skal va­e­re va­er­ter for den tra­di­tions­ri­ge sang­dyst. Det bli­ver først af­slø­ret i na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.