Bowies sid­ste al­bum krav­ler op ad hit­lis­ter­ne

BT - - NYHEDER -

Nyhe­den om David Bowies død har mil­dest talt skabt for­ny­et in­ter­es­se om den bri­ti­ske mu­si­kers ud­gi­vel­ser.

Al­bum­met ’Bla­ck­star’, der blev ud­gi­vet på Bowies 69-års fød­sels­dag i fre­dags, er på vej til at bli­ve det bedst sa­el­gen­de al­bum i USA, hvil­ket in­gen af hans man­ge tid­li­ge­re al­bum no­gen­sin­de har pra­este­ret.

Iføl­ge ma­ga­si­net Bil­l­bo­ard, der of­fent­lig­gør den to­ne­an­gi­ven­de li­ste over mu­siksalg i USA, vil ’Bla­ck­star’ uden pro­ble­mer fortra­en­ge Ade­les al­bum ’25’ til an­den­plad­sen, når den nye li­ste of­fent­lig­gø­res.

David Bowie bo­e­de de sid­ste 20 år af sit liv i New York, men op­nå­e­de al­drig den sam­me main­stream-suc­ces i USA, som han gjor­de i Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.