Kam­pen om fa­der­rol­len

BT - - NYHEDER -

FILM

WILL OG MARK ’Dad­dy’s Ho­me’ Ko­me­die ******

for­sø­ger at gø­re bå­de ko­nen og de to sted­børn til­fred­se må­ske li­ge­frem lyk­ke­li­ge.

Men net­op som un­ger­ne er be­gyndt at ha­de ham lidt min­dre, duk­ker de­res bi­o­lo­gi­ske far Dusty (Wa­hl­berg) op med sto­re mus­k­ler, laekkert hår og char­me­ren­de jeg-skal­kom­me-ef­ter-dig at­ti­tu­de. Wa­hl­berg kan det he­le Nu be­gyn­der kam­pen om fa­mi­li­ens gun­st selv­føl­ge­lig. Dusty kan alt det, som Brad kun tør drøm­me om - in­klu­si­ve kø­re på mo­tor­cy­kel og byg­ge le­ge­hus i tra­e­et. Men net­op som alt ty­der på po­int­sejr til Dusty, bli­ver fil­men vendt på ho­ve­d­et. Og isa­er fil­mens sid­ste tred­je­del er fak­tisk bå­de sød og sjov.

Bå­de Mark Wa­hl­berg og Will Fer­rell er ab­so­lut an­sta­en­di­ge sku­e­spil­le­re. Og man for­nem­mer ty­de­ligt, at de beg­ge her kø­rer i lavt gear. Men sam­ti­dig ny­der de ty­de­lig­vis fal­de-på-ha­le-sti­len.

Og hvis man ik­ke mø­der op med de helt sto­re for­vent­nin­ger, så le­ve­rer ’Dad­dy’s Ho­me’ halvan­dens ti­mes an­sta­en­dig un­der­hold­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.