Me­li­ge kup

BT - - SPOR­TEN -

Be­ta­ler de sto­re stjer­ner?

En kø­rer som Hvem kra­e­ver flest pen­ge fra kø­re­ren? Det gør de

span­ske Fer­nan­do Alonso (bil­le­det) be­ta­ler selv­føl­ge­lig ik­ke selv for et For­mel 1-sa­e­de. Men han kan for så vidt godt ha­ve ’pen­ge med’. Det vil si­ge, at med en kon­trakt til Fer­nan­do Alonso vil­le det på­ga­el­den­de team va­e­re sik­ker på, at sto­re pen­ge­sta­er­ke virk­som­he­der vil­le føl­ge med som en del af pak­ken. Sponso­rer­ne vil kø­be re­k­la­me­plads på kø­rer­dragt og bi­ler­ne og der­med in­ve­ste­re i tea­met. Det var det, som McLa­ren op­for­dre­de dan­ske virk­som­he­der til at gø­re med Ke­vin Magnus­sen. En kø­rer er ek­stra ef­ter­trag­tet, hvis den­ne kan til­fø­re sit team mu­lig­he­der på den kom­merci­el­le front.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.