3,25

BT - - SPORTEN -

End­nu et re­tu­ro­p­gør i den span­ske po­kal­tur­ne­ring hvor Va­len­cia har me­re end et ben i kvart­fi­na­len med 4-0 på eget gra­es i den før­ste kamp. Va­len­cia er på en me­get be­ske­den 11. plads i liga­en, og Gary Ne­vil­le bør ha­ve stort fo­kus på tre po­int hjem­me mod Rayo på søn­dag, så Va­len­cia kan na­er­me sig top­pen af liga­en. Gra­na­da lig­ger li­ge over stre­gen og har en no­get vig­ti­ge­re ude­kamp mod Ei­bar på man­dag. Det lig­ner en ret li­ge­gyl­dig kamp, hvor Gra­na­da hur­tigt ind­ser den kran­ke, sam­men­lag­te ska­eb­ne. 0-0 el­ler 1-1 sa­er­de­les op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.