Nyt svigt i han­di­cap-sag

BT - - NYHEDER -

sam­men­lig­ne med et min­dre barn, er ble­vet me­re og me­re iso­le­ret på ste­det. Han er ble­vet ud­sat for en ra­ek­ke svigt og har ik­ke få­et den støt­te og hja­elp, som blev af­talt med Kok­t­ved­par­kens le­del­se ved ind­flyt­nin­gen.

Bo­ste­det har bl.a. ig­no­re­ret af­ta­ler­ne om, at han fast skul­le gå til rid­ning og svøm­ning for at bli­ve sti­mu­le­ret fy­sisk, li­ge­som af­ta­ler­ne om hans so­ci­a­le kon­takt til sin mor og en lo­kal vi­se­klub groft er ble­vet til­si­de­sat.

Den 93 ki­lo tun­ge nord­jy­de er og­så ble­vet ud­sat for en vold­som faldulykke, da han røg med ho­ve­d­et di­rek­te ned i ba­de­va­e­rel­ses­gul­vet. Le­del­sen har gi­vet tre for­skel­li­ge ver­sio­ner af, hvad der egent­lig ske­te, men selv om sa­gen blev po­li­ti­an­meldt, er den fort­sat uopkla­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.