Bowies eks­ko­ne har ik­ke set søn i 28 år

BT - - NYHEDER -

Mens sto­re de­le af ver­den i man­dags sør­ge­de over David Bowies over­ra­sken­de død, sad hans eks­ko­ne An­gela Bowie, 66, in­des­pa­er­ret i det en­gel­ske ’Ce­le­bri­ty Big Bro­t­her’-hus på tv.

Ef­ter hun fik over­le­ve­ret nyhe­den, valg­te hun at for­bli­ve i hu­set, men for­tal­te og­så si­ne kend­te med­del­ta­ge­re, at hun ik­ke ser sin 44-åri­ge søn Dun­can Zowie Jo­nes, som i dag er fil­min­struk­tør.

»Jeg har ik­ke set ham i 30, nej 28 år nu. Han be­stem­te sig for, at han ik­ke la­en­ge­re vil­le se mig, og det er okay og ik­ke et pro­blem.«

Hun for­tal­te og­så, at da hun for­lod David Bowie i 1980, øn­ske­de hun ik­ke at ka­em­pe om fora­el­dre­myn­dig­he­den, for­di far og søn var så ta­et­te, som de var, og at det gik fint med at va­e­re ’fa­el­les’ om dren­gen i man­ge år - alt­så li­ge indtil han blev 16. David og An­gie var sam­men i 11 år og An­gie har og­så dat­te­ren Sta­cia med punkmu­si­ke­ren Drew Blood.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.