Ja, ma­erk ef­ter og find lyk­ke­ak­ti­vi­te­ter

BT - - DEBAT -

JES­PER BAY-HAN­SEN

en en­kelt re­cept på lyk­ke, men man­ge. Og de svinger over tid og er me­get sub­jek­ti­ve. Men det hand­ler om at fin­de lyk­ke­ak­ti­vi­te­ter i sit liv - det kan va­e­re at so­ci­a­li­se­re, prak­ti­se­re tak­nem­me­lig­hed el­ler va­e­re til ste­de i nu­et osv. - og sam­men­sa­et­te sin egen co­ck­tail af de lyk­ke­ak­ti­vi­te­ter. Lyk­ke er ik­ke en sta­tio­na­er til­stand, så det hand­ler om at se , hvo r man er i sit liv, og hvad man kan fo­ku­se­re på i sit liv for at pas­se på sin gla­e­de og må­ske løf­te den. Man kan kom­me rig­tig langt med selv­hja­elps­bø­ger. Men dy­best set hand­ler det om, hvor­vidt man får gang i en in­dre pro­ces og fin­der ud af, hvad der gør en glad. Man kan bru­ge selv­hja­elps­bø­ger, se tv-pro­gram­mer, la­e­se avis­ar­tik­ler, gå i terapi el­ler ba­re for­sø­ge sig frem. Det er ik­ke så­dan, at der er en en­kelt op­skrift.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.