’ ’

BT - - DEBAT -

øj­ne ind­ret­ter vi os på en må­de, så det bli­ver sva­e­re­re at pas­se på livs­gla­e­den. Vi le­ver i over­ha­lings­ba­nen og er i stort om­fang ble­vet hand­lings­ma­end og -kvin­der. Men jo me­re vi hand­ler, des sva­e­re­re kan det va­e­re at få kon­takt til si­ne fø­lel­ser og ma­er­ke ef­ter og spør­ge sig selv: Hvor er du i dit liv, og hvor vil du hen? Hvad er va­er­di­fuldt, og hvad kan du va­el­ge fra? Vi kan så me­get i dag, mu­lig­he­der­ne er man­ge bå­de i ar­bejds­li­vet og i pri­vat­li­vet. Vi bli­ver nødt til at va­e­re be­vid­ste om vo­res fra­valg. For vi bli­ver ik­ke gla­de­re af en mas­se til­valg. Det ty­der tva­er­ti­mod på, at vi bli­ver stres­se­de af dem.

SET MED MI­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.