Ro­ck­e­re an­holdt i sag om ind­brud for mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Tre ma­end fra ro­ck­er­grup­pen Sa­tu­da­rah er blandt de per­so­ner, som po­li­ti­et har an­holdt i en stør­re ak­tion i går.

Sa­gen dre­jer sig om cir­ka 30 ind­brud, brandstif­tel­se, bilty­ve­ri­er og an­dre lo­vover­tra­e­del­ser.

Men se­ne­re kan der kom­me fle­re sig­tel­ser til, ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra po­li­ti­et.

I alt blev ot­te ma­end og en kvin­de an­holdt i tors­da­gens ak­tion. Kvin­den og to af ma­en­de­ne – her­un­der én at de tre med til­knyt­ning til Sa­tu­da­rah – er dog løsladt igen, men de er sta­dig sig­tet i sa­gen.

Bag ak­tio­nen står spe­ci­al­grup­pen Task For­ce Ind­brud, som får hja­elp af fle­re po­li­tik­red­se, an­dre spe­ci­a­laf­de­lin­ger og af Skat.

Ved ind­brud­de­ne er der stjå­let de­sig­ner­møb­ler, elek­tro­nik, smyk­ker og an­det for fle­re mio. kr. Det er men­ne­sker i Nord­s­ja­el­land, Kø­ben­havn, Vest- og Sydsjaelland samt i Mid­del­fart og Oden­se, som iføl­ge po­li­ti­et er ble­vet ud­sat for grup­pens ind­brud./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.