Ni­el­sen slår Jensen

BT - - NYHEDER -

NAVNEDYST Li­ge så la­en­ge som Dan­marks Sta­ti­stik har op­gjort de mest al­min­de­li­ge nav­ne i Dan­mark, har Jensen sid­det på tro­nen som det mest al­min­de­li­ge dan­ske

ef­ter­navn. Men det er der nu for før­ste gang la­vet om på, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik. For

før­ste gang i nav­ne­sta­ti­stik­kens hi­sto­rie over­ta­ger Ni­el­sen nem­lig tit­len som det mest al­min­de­li­ge ef­ter­navn i Dan­mark, vi­ser op­ta­el­lin­gen for 2015.

»Helt pra­e­cist er der 255.138 med Ni­el­sen som ef­ter­navn og 254.675 med Jensen som ef­ter­navn,« op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik.

På de na­e­ste plad­ser kom­mer Han­sen, Pe­der­sen og An­der­sen, men selv om det fort­sat er ’sen­nav­ne’, der ind­ta­ger top fem over de mest al­min­de­li­ge ef­ter­nav­ne, så er der fak­tisk fa­er­re og fa­er­re, der bru­ger dem.

Blandt he­le be­folk­nin­gen har 48 pct. et ef­ter­navn, der en­der på ’sen’. For 30 år si­den var an­de­len 66 pct. Bå­de i dag og den­gang var der fle­re i den ae­l­dre end i den yn­gre del af be­folk­nin­gen, der hav­de et ef­ter­navn med ’sen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.