Se­verus Sna­pe er død

BT - - NAVNE -

var en fan­ta­stisk sku­e­spil­ler og en vi­dun­der­lig mand. Mi­ne tan­ker er med Ri­ma (Ri­ck­mans ko­ne, red.) og re­sten af Alans fa­mi­lie. Vi har al­le mi­stet et stort ta­lent. De har mi­stet en del af de­res hjer­ter.« Hans Gru­ber i ’Die Hard’ Og Har­ry Pot­ter selv, sku­e­spil­le­ren Da­ni­el Radclif­fe, føl­ger op:

»Alan Ri­ck­man er in­dis­kuta­belt en af de stør­ste sku­e­spil­le­re, jeg no­gen­sin­de kom­mer til at ar­bej­de sam­men med.«

Ri­ck­mans kom­merci­el­le gen­nem­brud kom med rol­len som skur­ken Hans Gru­ber i den før­ste ’Die Hard’-film. Han var be­un­dret på beg­ge si­der af At­lan­ten.

Se­ne­re var der rol­ler som She­rif­fen af Not­ting­ham i ’Ro­bin Hood: Prin­ce of Thie­ves’, i ’Dog­ma’, sam­men med sin hyp­pi­ge sam­ar­bejds­part­ner Em­ma Thomp­son i ’For­nuft Alan Ri­ck­man er in­dis­kuta­belt en af de stør­ste sku­e­spil­le­re, jeg no­gen­sin­de kom­mer til at ar­bej­de sam­men med og fø­lel­se’ og sam­men med Ka­te Win­s­let i ’A Litt­le Cha­os’.

Ved en prisover­ra­ek­kel­se sid­ste år sag­de Ri­ck­man, at han blev til­budt den iko­ni­ske gen­nem­brud­s­rol­le som Gru­ber, for­di han var ’ek­stremt bil­lig’ på det tids­punkt.

Ved si­den af film­rol­ler­ne hav­de Ri­ck­man en lang te­a­ter­kar­ri­e­re. Han brød igen­nem i 1986 i ’Les Li­ai­sons Dan­ge­reu­ses’. En rol­le, hvor­om med­spil­le­ren Lindsay Dun­can (bl.a. ’Star Wars’) si­ger, at hans pra­e­sta­tion fik de fle­ste i sa­len til at for­la­de te­a­tret med øn­sket om at ha­ve sex »og helst med Alan Ri­ck­man«.

Ri­ck­man ef­ter­la­der sig sin ko­ne, Ri­ma Hor­ton, som han mød­te som te­e­na­ger, og de blev gift i i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.