DEN FOR­TRYL­LEN­DE AMALFIKYST KUL­TUR, KUNST OG HI­STO­RIE

Kr. 6.995,-

BT - - TV -

Amal­fiky­sten er uden tvivl en af ver­dens smuk­ke­ste kyst­stra­ek­nin­ger og by­der på en smuk na­tur, ma­le­ri­ske by­er, kul­tur og et fan­ta­stisk køk­ken. Det­te er rej­sen som kom­bi­ne­rer kunst og kul­tur med ene­stå­en­de na­tu­ro­p­le­vel­ser og af­slap­ning. Vi bor på godt ho­tel be­lig­gen­de li­ge ud til ha­vet. Vi har in­klu­de­ret et spa­en­den­de ud­flugts­pro­gram, hvor vi b la skal be­sø­ge de ene­stå­en­de ud­grav­nin­ger i Pom­pei, be­sø­ge by­en Ra­vel­lo, der er ky­stens smuk­ke­ste og mest ro­man­ti­ske by og vi skal til vin­s­mag­ning. Vi har halv­pen­sion in­klu­de­ret og har dansk rej­se­le­der med på rej­sen. Pris pr. per­son i delt dob­beltva­e­rel­se. Inkl. ud­flugts­pro­gram, halv­pen­sion og dansk rej­se­le­der. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidtme­re.dk/kyst el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 70 20 98 99. Husk at op­ly­se rej­se­ko­den LIDTme­re for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.