Kra­en­ker

BT - - TV-GUIDE -

Han går un­der nav­net Ste­toskop­man­den. En 27-årig mand, som i åre­vis har blu­fa­er­dig­heds­kra­en­ket pi­ger og kvin­der un­der fal­ske hel­breds­un­der­sø­gel­ser, som de skul­le gen­nem­gå for at få et job som event­pi­ger el­ler del­ta­ge i vi­den­ska­be­li­ge test.

Pi­ger­ne forta­el­ler om de­res over­greb, og Sta­tion 2 do­ku­men­te­rer, at man­den fort­sa­et­ter si­ne kra­en­kel­ser i ud­lan­det. De rej­ser om på den an­den si­de af jor­den for at for­sø­ge at fin­de man­den og få svar på, hvor­for han kra­en­ker pi­ger­ne, og hvor­når han stop­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.