Se­xy eng­le

BT - - TV-GUIDE -

Så er de tre smar­te, se­xe­de og top­tra­e­ne­de Char­lie’s An­gels på ba­nen igen - ud­sty­ret med det høj­tek­no­lo­gi­ske isen­kram. Grund­la­eg­ge­ren af fir­ma­et Knox Te­ch­no­lo­gies, Eric Knox, har op­fun­det et softwa­re­pro­gram, der kan iden­ti­fi­ce­re per­so­ner via de­res stem­me. Men op­fin­del­sen kan få fa­ta­le føl­ger, hvis den fal­der i de for­ker­te ha­en­der. Da Erik Knox bli­ver kid­nap­pet, må de tre eng­le bru­ge al­le kneb for at fin­de den kid­nap­pe­de com­pu­ter­pro­gram­mør og sik­re, at hans top­hem­me­li­ge op­fin­del­se ik­ke fal­der i de for­ker­te ha­en­der.

Se el­ler gen­se Ca­meron Di­az, Drew Bar­ry­mo­re og Lu­cy Liu

TV3+ LØR­DAG 21.00 ’CHAR­LIE’S ENG­LE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.