Så er der hånd­bold EM

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter ned­t­ur og 19. plads i VM sid­ste år er rus­ser­ne klar til revanche. Lør­dag af­ten stil­ler TV2 om til Gdansk og EM i hånd­bold 2016. Og i al­ler­før­ste kamp skal de dan­ske ma­end mø­de den slum­ren­de rus­si­ske bjørn med stjer­ner som Ti­mur Di­birov og Ser­gi Gor­bok.

Ef­ter de rus­si­ske her­rer fik VM-hå­bet knust, blev det da­va­e­ren­de tra­e­ner­par Oleg Ku­lesjov and Ale­xan­der Ry­ma­nov fy­ret, og i ste­det tog Dmi­tri Tor­g­ova­nov og Lev Vor­o­nin over som tra­e­ne­re. Der­for får Mik­kel Han­sen og Co. de­res sag for den­ne dag mod et fy­sisk sta­er­kt rus­sisk hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.