Li­vet fort­sa­et­ter for 0’er­ne

BT - - TV-GUIDE -

De un­ge i ’År­gang 0’ er ble­vet 15 år

Som­mer­fe­ri­en star­ter med regn­vejr, og for Ra­chel be­ty­der det far­vel til ef­ter­sko­len og goddag til hen­des sto­re­bror David, der kom­mer hjem ef­ter et helt år i Bra­si­li­en. Step­ha­nie ta­ger en tå­re­va­e­det af­sked med de fle­ste af kam­me­ra­ter­ne fra 8. klas­se. Det er et lys­punkt, da mor­mor kom­mer hjem fra Fi­lip­pi­ner­ne, selv­om Step­ha­nie har en nyhed, hun ik­ke er så glad for. Chri­sti­an fejrer sin fem­ten års fød­sels­dag for kam­me­ra­ter­ne i ha­ven, og hans fora­el­dre må som no­get nyt pa­ent tra­ek­ke sig fra va­ert­s­rol­len.

Til­ret­tela­eg­gel­se: An­ne Hjort og Ditte Wam­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.