Dra­gør dra­ger

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Sku­e­spil­ler Char­lot­te Fich, der blev fol­ke­e­je i rol­len som "Rej­se­hol­dets" knivskar­pe drabs­chef, In­grid Da­hl, er vok­set op i Dra­gør. Barn­dom­men var pra­e­get af leg og fan­ta­si, der fik na­e­ring af ide­en om, at hvis ba­re man er man­ge nok, kan alt la­de sig gø­re. Char­lot­te Fich be­sø­ger de ste­der og per­so­ner, der har gjort hen­de til det men­ne­ske, hun er i dag. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.