NFL-slut­spil

BT - - TV -

I NFL er man nå­et frem til slut­spil­let, hvor kam­pen om en plads i Su­per Bowl for al­vor spid­ser til. Dag­gens tid­li­ge kamp står mel­lem Ca­ro­li­na Pant­hers og Se­att­le Sea­hawks, hvor va­er­ter­ne er fa­vo­rit­ter ef­ter at ha­ve im­po­ne­ret i he­le sa­e­so­nen. Den se­ne kamp står mel­lem Den­ver Bron­cos og Pitts­burgh Ste­e­lers. Am. fod­bold TV3+: 18.30

Fa­mi­lie­fa­de­ren Cal Wea­ver har det he­le. Et godt job, en sød ko­ne og nog­le dej­li­ge børn. Men det he­le ram­ler, da Cal op­da­ger, at hans ko­ne Emily gen­nem 25 år har en af­fa­e­re og øn­sker at skil­les. Cal for­sø­ger da at få gang i sit ka­er­lig­heds­liv igen, men han er no­get ru­sten til at da­te, så han en­der al­tid med at sid­de ale­ne på den lo­ka­le bar. Li­ge indtil han mø­der stor­char­mø­ren Ja­cob, der hja­el­per ham. Cra­zy, Stupid, Love TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.