Hja­elp til børn

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

To af lan­dets stør­ste per­son­lig­he­der går sam­men for at ska­be bed­re triv­sel i fri­tids­li­vet og min­dre mob­ning i bør­ne­hånd­bold. Kron­prin­ses­se Mary og hånd­bold­stjer­nen Mik­kel Han­sen har for­e­net de­res kra­ef­ter og ind­gå­et et sam­ar­bej­de. Det sker på tva­ers af de­res eg­ne ini­ti­a­ti­ver i form af de­res to fon­de. Mary og Mik­kel mod mob­ning TV 2: 21.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.