Ud i slots­ha­ven

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

DR har fulgt ar­bej­det med at gen­ska­be slots­ha­ven i Fre­dens­borg. Un­der­vejs fa­el­des over 250 hi­sto­ri­ske lin­de­tra­e­er, der flyt­tes rundt på 24.000 ku­bik­me­ter jord, og de ene­stå­en­de skul­p­tu­rer bli­ver re­stau­re­ret af dyg­ti­ge sten­hug­ge­re. Det føl­ges med stor in­ter­es­se af dron­ning Mar­gret­he, der bor på Fre­dens­borg Slot halv­de­len af året. Dron­nin­gens nye ... DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.