Bit­tert gen­syn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅRDT SLAG uden at der er no­gen grund til det. Ef­ter det slår han mig i skrid­tet. Det er helt ab­surd og latterligt, og jeg er me­get, me­get chokeret,« sag­de Gud­mun­dur Gud­munds­son den­gang.

Dujs­he­ba­ev blev dog fri­kendt af EHF på grund af ’mang­len­de be­vis­ma­te­ri­a­le’, men han fik en bø­de på 19.000 kro­ner på grund af sin op­før­sel på det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de.

»Prøv og hør. Så­dan no­get sker i kam­pens he­de. Man ta­en­ker ik­ke al­tid klart, når tem­pe­ra­men­tet lø­ber af med én. Vi var ue­ni­ge, og dis­kus­sio­ner sker nog­le gan­ge på ba­nen. Vi har al­le vo­res for­skel­li­ge per­son­lig­he­der og re­a­ge­rer på for­skel­li­ge må­der. Men der er in­tet pro­blem dér. Over­ho­ve­det ik­ke,« si­ger Dujs­he­ba­ev på det ge­brok­ne pol­ske, han har til­la­ert sig ef­ter halvan­det år i spid­sen for Vi­ve Tar­gi Ki­el­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.