DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ons­dag af­ten, kun­ne en on­li­ne-kun­de hos Tipico ik­ke ba­re ån­de let­tet op, men ha­e­ve ar­me­ne og for­be­re­de sig på en aen­dret øko­no­misk vir­ke­lig­hed.

Og hvis pul­sen var lidt høj hos den vin­den­de spil­ler, så er det ret for­stå­e­ligt. En kupon med syv Pre­mi­er Le­agu­e­kam­pe til over odds 5.000 gik nem­lig hjem, da Li­ver­pool ud­lig­ne­de i over­ti­den mod Ar­se­nal – og så blev 36 kro­ner og 57 øre til 194.861,25 kro­ner. Tak­ket va­e­re Joe Al­len, en ind­skift­ning i kam­pen, vil Tipico-kun­den hu­ske den­ne ind­brin­gen­de ons­dag.

Den skar­pe spil­ler hav­de blandt an­det for­ud­set Sun­der­land-sej­ren i Swan­sea og kryd­ser­ne i Man­che­ster Ci­ty - Ever­ton, Chel­sea - WBA og Li­ver­pool - Ar­se­nal, og ved­kom­men­de send­te nok og­så en ka­er­lig hil­sen til James McCle­an, som sik­re­de WBA uaf­gjort på ’The Brid­ge’ kort før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.